Dornova metoda

Je to jemná manuální technika, jejíž záměrem je obnova, zlepšení nebo zachování správné funkce pohybového aparátu. Celostně ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí v kloubních spojeních v celém těle. Tato terapie se provádí při pohybu ošetřovaného. Pohybem se zapojí do činnosti svaly a všechny složky pojivových tkání (kosti, kloubní pouzdra, vazy, šlachy, fascie). Pojivové tkáně při pohybu aktivně spolupracují a nevytváří nežádoucí ochranné stažení. Uvedení těla nebo jeho jednotlivých částí do pohybu umožní terapeutovi přirozenou manipulaci s tělem ošetřovaného. Tlakem prstů či dlaně navozuje relaxaci tkání a působí na kosti a klouby. Uvolněné tkáně a jemný, ale cílený tlak napomáhá k obnovení správné biomechanické funkce kloubních spojení.

DORNOVA METODA NEPŮSOBÍ JEN NA KLOUBY

Doteky terapeuta vedou k relaxaci tkání a ošetření tkání v kontaktním místě se po nápravě kostního podkladu projeví v celém těle. Zlepší se funkce svalů, pojivových tkáních a také funkce orgánů. Dochází k obnově na buněčné úrovni, buňky celého těla jsou zásobeny kyslíkem a živinami, zlepšuje se látková výměna a zrychluje se regenerace tkání cévního, lymfatického i nervového systému.

JAK PRACUJE TERAPEUT DORNOVY METODY?

Terapeut k práci využívá zejména své ruce jako nejcitlivější nástroj. Důležitá je hmatová dovednost a také znalosti anatomie. Je sice fajn vycházet z odkazu předků a jejich lidových metod, ale jak praví moudří : "Znalost anatomie slouží jako okno, kterým se lze dívat do těla". Hmatové dovednosti a znalosti terapeuta dokážou odhalit zejména při preventivním ošetření problémy v jejich počátku, kdy se ještě neprojevují změnou pohybových vzorců nebo bolestivostí. Jejich včasným odstraněním lze účinně předcházet rozvoji nemocí opěrného aparátu, popřípadě včas vyhledat odbornou pomoc veterinárního lékaře.

POZICE RUKOU A POSLOUPNOST JEDNOTLIVÝCH HMATŮ

Při provádění Dornovy metody je velmi důležité dodržet pracovní postup. Metodika Dornovy metody byla zpracována na základě znalostí biomechaniky těla a každý hmat má své opodstatnění. Vynechání hmatů či nedodržování postupu snižuje účinky této terapie. Proto zodpovědní terapeuti nevynechají jediný hmat a pečlivě ošetří všechna kloubní spojení v metodikou daném postupu.

Text čerpán na www.dornovametoda-zvířata - Andrea Dunová - zakladatelka této techniky