Osteodynamika


Vznik a vývoj OSTEODYNAMIKY®

OSTEODYNAMIKA® byla vyvíjena postupně, na základě pozorování způsobu chování i pohybu lidí i zvířat v jejich přirozeném prostředí a následků, které plynou z mechanických úrazů, chybných pohybových stereotypů a nevhodného životního stylu.

OSTEODYNAMIKA® vychází z principu několika účinných technik, konkrétně:

1. Dornovy metody

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a tlak rukou, kterými reguluje chybné postavení kostí v těle. Tato metoda se nezabývá ošetřováním pojivových tkání.

2. Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální terapie řeší v těle fyzické i psychické bloky. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

3. Osteopatie

Osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla. Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organismu.

OSTEODYNAMIKA® je terapie, která propojuje tyto tři metody. Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ošetřovat pojivové tkáně a fascie a ovlivnit jejich funkci na buněčné úrovni.

Co je hlavním přínosem OSTEODYNAMIKY®?

Propojení účinných technik umožňuje celostní ošetření bez nutnosti diagnostiky. Po ošetření celého těla dochází k rychlejší úlevě pacienta, rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k fyziologickému stavu.

Jaký je princip ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY®?

Použití menší síly a tlaku po delší časovou jednotku za současného pohybu.
Zcela zásadní je neinvazivní přístup k ošetření. Použití tlakové síly, kterou vytváří terapeut na postižené místo je malé, ale působí delší čas. Tento delší čas umožní organismu změnu vzorců ve tkáních. Účinnost tlaku zvyšuje pohyb, který je aktivní nebo pasivní. Procesy ve tkáních jsou nedílnou součástí práce s kosterním systémem.
Cílem OSTEODYNAMIKY® je uvolnění stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur a podpora jejich uvolnění, hydratace a lepší vzájemné skluznosti. Přímé působení terapeutického tlaku na tkáň a pomalý pohyb účinně navozuje správný fyziologický stav pojivových tkání.

Jak pracuje terapeut při ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY®?

  • ošetřuje všechny složky opěrného aparátu, které jsou funkčně vzájemně propojené a tvoří jeden celek
  • působí pomocí rukou na ošetřované části těla podle daného schématu (metodiky). Řídí se přírodními pravidly a zásadami biomechaniky a nenásilně manipuluje s opěrným aparátem
  • vnímá procesy, odehrávající se ve tkáních a citlivě přizpůsobuje způsob ošetření
  • dbá na korektní vztah mezi terapeutem a pacientem
  • pracuje v neutrálním postavení a ukotvení
  • respektuje projevy pacienta, které mohou vyplývat z tkáňové paměti
  • je zdrojem opory
    Tímto terapeutickým přístupem se zvyšuje a prohlubuje účinek probíhajících procesů, které terapeut dokáže zachytit a pomůže pacientovi jimi projít.


Text čerpán na www.osteodynamika.cz - Andrea Dunová - zakladatelka této techniky